Kurs ten jest przeznaczony dla studentów drugiego roku ekonomii studiów magisterskich zaocznych na WNE UW. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami organizacji rynku na poziomie zaawansowanym. Kurs przeznaczony jest dla osób, które zaliczyły mikroekonomię zaawansowaną, mikroekonomię producenta oraz znają podstawy teorii gier. Studenci, którzy nie zaliczyli takich kursów powinni we własnym zakresie uzupełnić ten materiał.